Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën in Leeuwarden. Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën in Leeuwarden.

Informatie over de crematie

Op welk moment wordt de overledene gecremeerd? Is het mogelijk om bij het cremeren aanwezig te zijn? En wanneer wordt de as meegegeven of uitgestrooid? De antwoorden op deze veelvoorkomende vragen vindt u hier.

De uitvaartverzorger geeft antwoord

uitvaart Leeuwarden; begrafenisondernemer Leeuwarden; uitvaartverzorger in Leeuwarden; Crematie

De crematie kan plaatsvinden in het crematorium dat de overledene bij leven heeft gekozen of dat u als nabestaande kiest. Het cremeren vindt plaats direct na afloop van de plechtigheid. Als u wilt, kunt u aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Zo kunt u tot het laatste moment de overledene begeleiden.

Na het cremeren wordt de as een maand bewaard in een bewaarruimte bij het crematorium. Daarna beslissen de nabestaanden wat er met de as wordt gedaan. Het kan ook zo zijn dat de overledene bij leven al heeft aangegeven wat er met de as moet gebeuren.

As bewaren of verstrooien
Het is mogelijk om een deel van de as te bewaren en de rest te verstrooien. U kunt bijvoorbeeld een beetje as bij u dragen in een sieraad. De rest van de as kan in zo’n geval verstrooid worden, maar ook bewaard worden in een urn. De urn kunt u vervolgens mee naar huis nemen of een andere bestemming geven. Bijvoorbeeld meenemen naar het buitenland om daar de as te verstrooien of te plaatsen in een urnenkeldertje

Meer informatie over dit onderwerp?

Als u meer wilt weten over de crematie of de mogelijkheden voor het bewaren van as, neemt u contact op met Van der Galiën Uitvaartverzorging. Bel 058 - 266 77 72 of stuur een bericht.

uitvaartverzorger in Leeuwarden; Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën;

Ik heb verloren en gewonnen,
ik heb gestreden in de strijd.
Maar waar 't me ooit om is begonnen,
ben jij, mijn lief, in eeuwigheid.

Liesbeth List