Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën in Leeuwarden. Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën in Leeuwarden.

De uitvaart als laatste eerbetoon

Het overlijden van een dierbare is aangrijpend. Wanneer het afscheid daar is, moet in een korte periode veel worden geregeld. Als uitvaartverzorger help ik u in deze emotionele tijd bij het maken van keuzes. Ik geef u informatie, advies en steun in deze moeilijke periode van rouw en afscheid nemen.

Johannes van der Galiën: uitvaartverzorger in Leeuwarden

U heeft een dierbare verloren of bent op een andere manier in aanraking gekomen met de dood. Dan ben ik er om u te ondersteunen en op een persoonlijke wijze te begeleiden. Alle zakelijke aspecten regel ik en de organisatie van de uitvaart houd ik scherp in het oog. 

Voordat de begrafenis of crematie zo ver is, bespreken we eerst wat de wensen van de overledene waren en wat u voor de uitvaart in gedachten heeft. Ieder mens is uniek, ook het afscheid. Het laatste eerbetoon zo mooi mogelijk te laten verlopen, dat is waar ik mij voor inzet.

uitvaart Leeuwarden; begrafenisondernemer Leeuwarden

In de voetsporen van mijn vader

Als zoon van een uitvaartverzorger is het niet heel verrassend dat ik in de voetsporen van mijn vader ben getreden. Voordat ik daadwerkelijk deze stap zette, heb ik maatschappelijk werk gedaan en heb ik in de terminale thuiszorg gewerkt. 

Waar en voor wie?
Ik werk in heel Friesland, maar ook daarbuiten voor en in opdracht van:

  • uitvaartverzekeringsmaatschappijen
  • uitvaartverenigingen
  • begrafenisverenigingen 
  • mensen die geen uitvaartverzekering hebben 
  • mensen die niet lid zijn van een begrafenisvereniging

Er zijn uitvaartverzekeraars, die vaste afspraken hebben met bepaalde uitvaartondernemers. U bent niet verplicht deze ondernemer dan ook in te schakelen.
U bepaalt zelf wie de uitvaartverzorging op zich gaat nemen.

Contact
Wilt u meer informatie over mijn rol als uitvaartbegeleider of advies over een begrafenis of crematie? 
Neem dan contact met mij op.

uitvaartverzorger in Leeuwarden; Begrafenisondernemer Joh. van der Galiën;

Bij het sterfbed van mijn vader

Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud,
voel ik de botten door zijn huid heen steken.
Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken
en is bij elke ademtocht benauwd.

Dus schud ik kussens en verschik de deken,
waar hij met krachteloze hand in klauwt;
ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud,
en blijf als kind voor eeuwig in gebreke.
 
Wij volgen één voor één hetzelfde pad,
en worden met dezelfde maat gemeten;
ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten
 
Zoals hij bij zijn eigen vader zat:
straks is hij weg, en heeft hij nooit geweten
hoe machteloos ik hem heb liefgehad.

 
                                Jean Pierre Rawie